Pubblicato in: Uncategorized

Simpozion National la Targu Ocna

La scuola materna “Anna Maria Adorni” di Targu Ocna (Bacau – Romania), gestita dalla Ancelle dell’Immacolata di Parma, ha organizzato sabato, 17 aprile 2010 un Simposio Nazionale intitolato: “La conoscenza e la stimolazione della creatività dei prescolari tramite le sette arti” .

Hanno partecipato 32 unità scolastiche – particolari e di stato – a livello nazionale.

Riportiamo un breve resoconto, scritto in romeno, da due educatrici della Scuola Materna di Targu Ocna:

Târgu Ocna: Simpozion naţional la nivel de grădiniţe confesionale

Grădiniţa “Anna Maria” patronată de Congregaţia “Slujitoarele Preacuratei de Parma”, din Târgu Ocna, judeţul Bacău, a organizat sâmbătă, 17 aprilie 2010, simpozionul naţional cu tema “Cunoaşterea şi stimularea creativităţii preşcolarilor prin intermediul celor şapte arte”, la care au participat cu lucrări de cercetare ştiinţifică şi lucrări ale copiilor reprezentanţi din 32 de unităţi şcolare – confesionale şi de stat – din ţară.

Târgu Ocna… un orăşel de munte… “un mic colţ de rai”… o bijuterie înconjurată de dealurile subcarpatice… este în acest an onorat să găzduiască acest mare eveniment.

Din programul simpozionului au făcut parte:

 • vizitarea grădiniţei
 • vernisajul expoziţiei “Şapte arte, şapte prieteni, şapte sfetnici buni ai copilăriei:
 • salutul invitaţilor;
 • program artistic “Dans şi bucurie în lumea copilăriei”;
 • prezentarea lucrărilor în plen;
 • sfânta liturghie;
 • studii de caz – activitate pe grupuri mici;
 • prezentarea rezultatelor grupurilor de lucru;
 • concluzii.

Emoţiile participanţilor la simpozion se intensifică, încă de la începutul acestuia, datorită unui scurt program artistic “Dans şi bucurie în lumea copilăriei” ce cuprinde: imnul grădiniţei intonat de cei 35 de copilaşi ai grădiniţei, urmat de “Dansul florilor” realizat de copiii grupei mare/pregătitoare, “Dansul dragonului jucăuş” realizat de copiii grupei mică/mijlocie, încheiat cu un concert de marionete “Corul ciorilor” realizat de foştii copii ai grădiniţei – în prezent elevi ai şcolilor din oraş.

Invitaţii iau parte apoi la o scurtă prezentare a grădiniţei şi congregaţiei, începând cu câteva date din viaţa fondatoarei Congregaţiei “Slujitoarele Preacuratei de Parma”: Anna Maria Adorni (1805-1893), ridicată – recent – la cinstea altarelor şi declarată “fericită” în urma audienţei generale a Sfântului Părinte papa Benedict al XVI-lea din 28 februarie 2010.

La simpozion au luat cuvântul invitaţi de onoare precum ES Mons. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc – inspector şcolar diecezan, pr. paroh Ioan Purcaru – parohia romano-catolică Târgu Ocna, Costache Nuţu – viceprimar al oraşului Târgu Ocna, Ştefan Şilochi – consilier superior AJOFM Bacău, inst. I. Aurelia Piţu – inspector de specialitate ISJ Bacău, prof. Mihaela Florea – inspector de specialitate – educaţie fizică şi sport, inst. Maria Mătăsaru – metodist CCD “Grigore Tăbăcaru”, prof. Viorica Pricopoaia – Centrul de Asistenţă Psihopedagogică Bacău, prof. psih. Mariana Angheluţă-Bratu – Colegiul Naţional “Costache Negri” Târgu Ocna şi prof. psih. Adriana Vişoiu – consilier şcolar comuna Oituz, prof. dr. Lavinia Băisan – Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Bacău.

Participanţii au fost invitaţi să se implice în activităţile pe grupuri mici participând la analizarea unor studii de caz – cazuri de copii care manifestă probleme de adaptare sau comportament agresiv. Soluţia căutată este aceea ca aceste comportamente să fie “vindecate” prin intermediul celor şapte arte: muzică, literatură, pictură, dans, teatru, sculptură şi cinematografie. Implicarea cadrelor didactice care lucrează în unităţile de învăţământ preşcolar a fost totală, creativă şi originală, fiecare grup împărtăşind din experienţa proprie şi valorificând experienţa pozitivă din fiecare grădiniţă.

Simpozionul s-a desfăşurat la Grădiniţa “Anna Maria” cu avizul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău şi Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi reprezentată prin Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli.

În cadrul simpozionului a fost lansat şi cel de-al doilea număr al revistei grădiniţelor confesionale: “Lăsaţi pe copii să vină la mine!”.

Un moment important îl constituie participarea ES Mons. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, la activităţile desfăşurate pe parcursul simpozionului. Se cuvine remarcată implicarea activă a excelenţei sale în activităţile pe grupurile de lucru, preţuirea şi importanţa pe care o dă educării preşcolarilor, creşterii acestora într-un mediu sănătos din punct de vedere moral, preocupării pentru buna funcţionare a grădiniţelor confesionale din Dieceza romano-catolică de Iaşi.

La finalul simpozionului, ca un feed-back al acestei întâlniri, s-a realizat copacul impresiilor în care fiecare participant a lipit pe rând o floricică, o frunzuliţă sau o inimioară pe care au descris emoţiile trăite şi experienţa acumulată.

Din mesajele participanţilor scrise în “fereastra sufletului” la finalul simpozionului putem citi:

 • “Foarte frumoase activităţi. Mă bucur nespus că am reuşit să fiu prezentă. Voi pleca cu bucuria unei zile împlinite, în care timpul nu a trecut în zadar” (anonim)
 • “Atmosfera zilei de astăzi a fost excepţională. Mulţumesc din suflet” (anonim)
 • “Sufletul meu e mai îmbogăţit cu experienţe noi, cu metode noi de lucru. Foarte impresionant şi bine organizat acest simpozion. Felicitări şi mulţumiri!” (anonim)
 • “O experienţă minunată! Sufletul meu zâmbeşte! Vă mulţumesc” (anonim)
 • “Copiii sunt comoara părinţilor dar şi a educatorilor. Trebuie să ne străduim din toată inima să iubim copiii, să-i cunoaştem pentru a le modela sufletele. Mi-a plăcut metoda «Sandwich-ului», cred că o voi pune în practică! A fost o zi specială în care am avut de învăţat din cuvintele şi experienţele domnilor profesori, educatori, psihologi. Mulţumesc lui Dumnezeu!” (anonim)
 • “Mă bucur că astăzi am găsit aici persoane calde, surori pentru sufletele noastre care prin gingăşie şi bunătate ne-au condus prin cele şapte arte. Vă mulţumesc!” (anonim)
 • “Copiii sunt razele iubirii lui Dumnezeu către pământ, sunt zâmbetul cerului pentru pământ. Felicitări tuturor celor care se oferă şi se ocupă de perlele familiei, bisericii, societăţii. Cu bucurie şi binecuvântare pentru Grădiniţa A.M.A. Târgu Ocna, 17 aprilie 2010” (Preasfinţitul Petru Gherghel)

Noi, educatoarele şi surorile grădiniţei şi congregaţiei gazdă, mulţumim din suflet doamnei Carmen Nedelcu – expert pentru probleme preşcolare al Oficiului pentru Pastoraţie Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli de la Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, doamnei prof. psih. Mariana Angheluţă – Colegiul Naţional “Costache Negri” Târgu Ocna, voluntarilor şi părinţilor, copiilor grădiniţei noastre, care ne-au susţinut în realizarea acestui deosebit eveniment. Fie ca Dumnezeu să răsplătească şi să binecuvânteze munca şi viaţa dumneavoastră.

Vă mulţumim şi vouă, stimaţi invitaţi, şi dragelor noastre colege educatoare, pentru că aţi răspuns afirmativ invitaţiei noastre de a participa la acest simpozion naţional 2010.

Educ. Daniela Fechetă, educ. Nely-Ancuţa Desagă
Grădiniţa “Anna Maria” Târgu Ocna

Pagine correlate:

Pubblicato in: Uncategorized

Suor Maria Assunta Pedrinzani

Suor Maria Assunta Pedrinzani, originaria di Massa Carrara, vive a Parma dall’età di 19 anni. Dopo il conseguimento della Laurea e degli studi Teologici, fu Direttrice dell’Istituto del Buon Pastore di Parma per 10 anni circa, fino all’anno – 2009, quando venne eletta Madre Generale della Congregazione delle Ancelle dell’Immacolata di Parma.

Fin dalla sua giovinezza è stata profondamente colpita dalla sofferenza e dall’abbandono dell’infanzia e ciò l’ha indotta a fare della propria vita una scelta vocazionale, lasciando  tutto per seguire Gesù, Buon Pastore, sulle orme di Anna Maria Adorni.

Pubblicazione2

Pubblicato in: Uncategorized

Prefazione

Riportiamo in seguito la Prefazione del volume Far Rifiorire la speranza. Anna Maria Adorni, scritto dall’Autore Augusto Luca.

PREFAZIONE

 La città di Parma ricorda ancora con ammirazione padre Lino Maupas che per molti anni fu il conforto dei carcerati e l’aiuto dei poveri; ma non ha dimenticato un’altra eccelsa figura che ha effuso la sua carità, per quasi tutta la seconda metà del secolo scorso, dedicandosi all’assistenza alle carcerate, alla redenzione delle donne traviate, all’educazione delle fanciulle abbandonate e ad ogni opera di  umana solidarietà.

Anna Maria Adorni è una figura straordinaria non solo nel campo della carità e dell’assistenza sociale, ma anche in quello della mistica e della santità. Quando mori, nel 1893, Parma le tributò un omaggio di presenza e di compianto quale si ebbe a riscontrare solo in occasione dei funerali di padre Lino, nel 1924, e di Mons. Guido Maria Conforti, venerato Vescovo di Parma, nel 1931.

La figura della Adorni trascende i confini della città in cui ha operato, perché le opere da lei compiute, lo spirito che le ha animate e l’intuito pedagogico con cui le ha portate avanti, restano un modello a cui potranno utilmente ispirarsi quanti attendono ad opere di redenzione sociale.

Per chi vive oggi, non è facile rendersi conto dell’ambiente in cui visse Anna Maria Adorni. Era il tempo degli ultimi duchi. La miseria nella città era grande. L’aristocrazia, a stento conser­vava qualche apparenza; l’industria era nulla, l’agricoltura trascu­rata; poche le scuole, scarsa l’assistenza ospedaliera, frequenti le epidemie, endemica la tubercolosi, la pellagra e la malaria. Innu­merevoli i poveri e i disoccupati. La Duchessa Maria Luigia, nel periodo del suo splendore, provvide a qualche opera di assistenza e soprattutto intraprese opere pubbliche di grande respiro che ri­chiedevano impiego di mano d’opera: ciò specialmente durante la stagione invernale. Poi, tutto era caduto. Le rivoluzioni e gli sperperi avevano esaurito l’erario pubblico e la miseria era dive­nuta dilagante. Con la miseria, il vizio.

La prostituzione era favorita dall’estrema povertà, tanto che si trovavano donne o anche ragazzine di otto dieci anni che face­vano mercato del loro corpo per pochi baiocchi. Spesso erano le stesse madri che avviavano le figlie sulla via del vizio, o erano i cattivi esempi o l’abbandono.

L’avvento del Regno d’Italia non migliorò questa situazione, anzi, in un primo tempo, l’aggravò con l’imposizione di nuove tasse e con la liberalizzazione della prostituzione; inoltre, per pre­giudizi antireligiosi, non favorì e spesso ostacolò le opere di assi­stenza sociale promosse da privati o da istituzioni legate alla Chiesa cattolica; né riuscì, per lungo tempo, a sostituirle.

In quest’ambiente sociale, ebbe a operare Anna Maria Ador­ni. Divenuta vedova a 39 anni, invece che la Corte dove era solita ritrovarsi con l’aristocrazia parmense, cominciò a frequentare le carceri, portando in quel luogo di pena e di tristezza, la parola di conforto, un senso di materna tenerezza e la luce della fede. Ben presto unirà a sé, nella pietosa opera di assistenza alle carcerate, le più elette dame della nobiltà, infiammandole del suo stesso ar­dore apostolico. Per provvedere un rifugio sicuro alle convertite che uscivano dal carcere, si farà essa stessa mendicante, bussando a tutte le porte, da quella della Reggente, Luisa Maria di Bor­bone, a quelle dei conti e dei marchesi, non disdegnando l’obolo dei poveri. Riuscirà così a provvedere di una casa, anzi di una fami­glia, le giovani ravvedute che ricuperava dalla prigione e piccole orfane che sottraeva alla strada.

Per estendere la sua attività ad un numero sempre maggiore di fanciulle e di giovani bisognose e per prolungare la sua opera nel tempo, Anna Maria Adorni raccoglierà attorno a sé alcune gio­vani, sensibili al suo stesso ideale: sarà il primo nucleo di quello che diventerà poi l’Istituto delle Ancelle dell’Immacolata di Parma.

Le sarebbero occorsi ingenti mezzi e alte e potenti protezioni; ma le mancava tutto. La sosteneva solo la sua immensa pietà per le sventure e il desiderio ardente di sottrarre povere giovani dal sentiero della colpa. Confidava in Dio solo e intraprendeva così opere che hanno del sublime, e forse anche del temerario.

Oggi, le molteplici opere di previdenza sociale, sostenute dalle leggi e dalle elargizioni dello Stato, provvedono alle necessità del­l’infanzia abbandonata, ai poveri, ai disoccupati, agli infermi: nulla, o quasi nulla di tutto questo, ai tempi di Madre Adorni. Tutto era lasciato all’iniziativa privata e non può non recar mera­viglia che una umile vedova, priva di qualsiasi mezzo materiale, abbia potuto realizzare in quei tempi un’opera di assistenza così benemerita. I contemporanei ne erano stupiti.

Ecco come una persona che la conobbe, il Dottor Luigi Gam­bara, ci descrive la Adorni, nei suoi ultimi anni:

« Quando, giovane medico poco più che trentenne, per la prima volta l’avvicinai e la vidi nella sua poltroncina, accanto al suo caro Crocifisso, con l’occhio vivace e sereno, l’aspetto sorri­dente di bontà, ebbi il senso di avvicinare non una vecchia signora, MA UNA CREATURA MISTICA che sentivo di dover ammirare ma che non riuscivo a comprendere appieno. Non era quella la figura di una monaca, né di una vecchia badessa che i suoi giorni avesse trascorso nelle mura di un chiostro; no, era la figura di una donna che tutta la sua vita aveva devoluta al bene, alla redenzione di anime traviate, o per triste eredità o per sventura, rifiutate dalla società, per cui solo era possibile una ricostituzione dello spirito tra persone che le comprendessero, capaci di farsi padrone del loro cuore e rifarlo ad una nuova esistenza ».

Anna Maria Adorni visse nella povertà e mori povera, dopo aver beneficato innumerevoli persone con il denaro che è passato nelle sue mani. Le sue Figlie ne hanno continuato l’opera, a Parma e altrove. Una statistica del 1949, ci fa sapere che dal 1857, quando è cominciata l’opera del Buon Pastore, ben 1505 giovani furono assistite dalla Adorni e dalle sue Figlie: 917 erano ravvedute e 588 orfane o abbandonate. Molte altre ne hanno soccorse le Figlie di Madre Adorni nel tempo che va dal 1949 ai nostri giorni. La Venerabile Anna Maria continua cosí a vivere e a compiere il bene per mezzo delle sue Figlie. Parma, giustamente, le ha dedicata una via, proprio là dove piú particolarmente si è svolta la sua opera.

Il 6 febbraio 1978, dopo un lungo duplice Processo – Ordinario e Apostolico – il Santo Padre Paolo VI, con apposito Decreto proclamava l’eroicità delle virtù di Anna Maria Adorni e le insigniva del titolo di Venerabile. Ciò significa che la Chiesa pur non permettendone ancora il culto pubblico, vuole additare ai fedeli l’esempio di Anna Maria Adorni, come un modello insigne da imitare e al quale ispirarsi: ciò vale soprattutto per coloro che operano nel campo dell’assistenza sociale e della carità.

Hanno fatto bene, quindi, le Ancelle dell’Immacolata a voler preparare una nuova biografia della Venerabile, dopo che si sono esaurite le precedenti, perché è non solo giusto, ma doveroso far conoscere le meraviglie che il Signore opera nei suoi Santi.

 Ho accettato volentieri di scrivere questa vita, per l’ammirazione personale che nutro verso Madre Adorni ed anche in omaggio al Fondatore del mio Istituto, il Ven. Guido Maria Conforti che per Madre Adorni aveva una vera venerazione e la dimostrò scrivendo e dicendo di lei i più elevati elogi. Anzi, ne preconizzava l’elevazione agli onori degli altari con le seguenti parole. « Noi ora, non potendo né volendo prevenire i giudizi delle Chiesa, abbiamo pregato pace all’anima di Lei, benché in ogni cuore sia riposta la certezza che essa sia a parte della beatifica visione di Dio. Ed io vi assicuro che anziché invocarle l’eterno riposo, mi sentirei di prostrarmi davanti a quella tomba che ne racchiude le benedette spoglie e pregare Anna Maria Adorni di sua speciale protezione. Ma siccome Roma non ha ancora parlato, noi ci limitiamo a pregare l’Onnipotente perché presto l’aureola dei Beati coroni la fronte della buona Madre e rifulgano sugli altari le virtù eroiche di si umile, ma grande creatura » (25 agosto 1930).

 Ora, Roma ha parlato: ne ha riconosciuto la santità della vita e, per glorificarla con l’aureola dei Beati, attende solo un segno dall’Alto, che Dio cioè ne confermi con nuovi miracoli la santità.

Ho cercato di scrivere in maniera semplice, perché questa biografia possa essere letta facilmente da tutti e possa far cono­scere ad una più vasta cerchia le virtù e le opere della Venera­bile. Mi sentirò assai ricompensato se questo mio modesto lavoro farà un po’ di bene.

L’Autore

Pubblicato in: Uncategorized

Vitinia: ricordi di vita

A chi di noi Suore ha vissuto a Vitinia, sia nei primi anni che negli anni successivi, in questo bellissimo angolo dell’agro romano, Vitinia è restata nel cuore.

Siamo andate via fisicamente, ma vi portati tutti dentro di noi. Spesse volte, nel ricordo del passato remoto e del presente, affiorano persone, avvenimenti e luoghi , avvolti da una dolce nostalgia, che allarga il cuore alle amicizie contratte, alla gioia di aver donato e anche di aver tanto ricevuto.

Approdammo a Vitinia nei primi mesi del 1954 inviate in questa borgata dal Vicariato di Roma, per una presenza religiosa e per una attività parrocchiale. Il Parroco , allora Mons. Cacciatore, ci accolse con gioia e con larghezza di cuore e di vedute, accettò volentieri la nostra collaborazione, lasciandoci largo spazio di apostolato. In previsione di una permanenza nel tempo, acquistammo un appezzamento di terreno ai limiti di Via Sarsina.

Nell’attesa della costruzione di un edificio di nostra proprietà, prendemmo in affitto un appartamento in un villino, di recente costruzione in Via Argelato. L’appartamento con terrazze, composto da tre stanze, più cucina e un seminterrato, era prospiciente la valle del Risaro. Si ammirava un vasto panorama, poiché le poche case basse, sparse qua e là, non ne ostacolavano la vista.

In questo ambiente, anche per avere un approccio con gli abitanti, aprimmo, con i dovuti permessi delle autorità competenti, un inizio di scuola materna, frequentata subito da una quarantina di bambini, divisi in due sezioni; subito dopo si aprì un doposcuola pomeridiano, molto ben accetto dai genitori.

All’inizio il nostro fu un apostolato direi spicciolo: incontri occasionali con le persone, l’ascolto dei loro problemi e delle loro esigenze, ecc. . In collaborazione attiva con le giovani di Azione Cattolica, si lavorò con entusiasmo e con amore, cercando di individuare le necessità più urgenti per la borgata e di realizzarle.

Ben presto la casa delle Suore divenne un punto di riferimento significativo; vi si tenevano le adunanze dei giovani, si organizzavano piccole festicciole, ecc. . Vi era anche tanta povertà tra la popolazione, anche le Suore erano povere, e per venire incontro a questa esigenza, si collaborò con la POA ( Pontificia Opera di assistenza ), la quale procurava cibo ed indumenti , che venivano dati alle persone bisognose.

In questi primordi si viveva la vita della borgata come una grande famiglia; le gioie e i dolori venivano condivisi da tutti. Quando noi Suore arrivammo, non vi era ancora la Chiesa Parrocchiale; le funzioni religiose venivano celebrate in un garage, in Via Sarsina; al più presto venne inaugurata la bella ed accogliente cripta, con la bellissima e “dolce statua” di Gesù agonizzante; in questo ambiente la liturgia assunse un valore più significativo di preghiera e di incontri. Si pensò di organizzare il catechismo. Chi scrive ricorda che la preparazione alle prime Comunioni, celebrate in borgata, era frequentata da ragazzi dai dieci anni in su, fino ai 17 anni. Ragazzi semplici, educati, desiderosi quasi avidi di conoscere il Signore e di riceverlo con vero amore.

In seguito, quando venne inaugurata la Chiesa sovrastante, con le alte arcate elevate al cielo, come mani protese in preghiera, e gli ambienti parrocchiali adiacenti si moltiplicarono, aumentarono le attività. Si organizzarono le classi di catechismo, la messa domenicale per i fanciulli, gli incontri pomeridiani di domenica, ove si intrattenevano bambini e ragazzi con giochi o con la proiezione di diapositive; allora erano le sole possibilità ricreative. Per non lasciare fanciulle e bambine per la strada, sempre con l’adesione del Parroco, si organizzò, per queste, al mattino, un ritrovo estivo, ove si seguivano per compiti scolastici, insegnando anche gli elementari lavori di cucito, alternati a tanti giochi.

Nel 1956, le Suore ebbero la possibilità di trasferirsi nella palazzina adiacente alla Chiesa parrocchiale. In seguito all’ampliamento di questa, anche la scuola materna potè accogliere un numero maggiore di bambini ed offrire così un aiuto più ampio ai tanti genitori. Cresciuto anche il numero delle Suore, si cercò di ampliare anche l’attività di servizio, sempre in collaborazione con i Parroci che si susseguirono: si intensificò la visita agli ammalati, agli anziani e alle persone in difficoltà, si collaborò con la Caritas, si attuarono incontri con i genitori e con altre categorie di persone, si fecero mini spettacoli, si organizzarono pure campi estivi per le giovani in località amene, fuori Vitinia ed anche l’insegnamento della religione nella scuola media.

La casa delle Suore restò sempre un punto di riferimento per tante persone e tante realtà. Anche quando le Suore cominciarono a sciamare in Romania o altrove, e la comunità diminuì, esse continuarono, nel limite del possibile, a collaborare nei diversi settori del servizio di apostolato, come parte viva della Comunità di Vitinia, che cresceva a vista d’occhio. In seguito, quando la scuola materna venne gestita dalla Cooperativa “Tuttinsieme”, anche allora la scuola restò nel pensiero e nel cuore degli abitanti di Vitinia “la scuola delle Suore”. Anzi il ricordo delle Suore è sempre vivo nel cuore di parecchie persone di Vitinia: specialmente di alcune di esse, come Suor M. Severina , prima Superiora, di Suor M. Amabile, di Suor M. Clementina, di Suor M. Paola, di Suor M. Luciana, di Suor M. Agnese.

Ora abbiamo lasciato Vitinia, ma siamo ancora molto unite spiritualmente; per noi è stato come quando si lascia una persona cara, con la quale si sono vissuti parecchi anni. Il ricordo non muore, ma resta negli affetti, nella preghiera e domandiamo al Signore, per tutta la popolazione di Vitinia, la gioia, la pace, l’amore di Dio e l’aiuto materno di Maria.

Un grato ed affettuoso ricordo è restato, nel cuore di tutte noi, la persona del Parroco Don Marino, vero uomo di Dio, che con discrezione e nel silenzio ci ha donato tanto e continua tuttora a donare tanto ai suoi parrocchiani. Grazie.

Un’ancella dell’Immacolata,

Suor Placida Cesareo

(Pubblicato nel giornale “Eccoci” n.2(2010) della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, in Vitinia – RM)

Pagine correlate: A te, carissimo don Marino

Pubblicato in: Uncategorized

La tua orma

 

“Passa la scena di questo mondo”

è come un passo

sulla sabbia scialba,

imprima la sua ombra,

ma l’onda la sommerge,

e il vento sperde.

Tale è la falsa scena

che t’offre il mondo,

un teatro che passa,

e dentro resta

il vuoto e l’amarezza.

Ma se Tu guidi

questa mia esistenza

e Tu, Signore

tracci la mia strada,

non il mio passo resta,

non resta certo,

questa scena mia,

che passa e si annulla

come un soffio,

come spirar di vento.

Ma la Tua orma sempre vi rimane.

E Tu, o mio Signore

ricami e tessi

la mia storia in Te.

Sr. M. Placida Cesareo

Pubblicato in: Uncategorized

Il tuo cammino

Tu che vivi, canta!

Tu che canti, ama!

Tu che ami, dona!

Tu che doni, loda!

Cammina, tu che lodi,          

e non fermarti mai.

La corda non gettare

durante l’entusiasmante

e faticosa scalata della vita.

Non dire: “Non posso”.

Qualcosa di grande

ti attende.

Il tuo cammino

nessun lo può percorrere,

se non tu sola.

Sii certa, però,

che sempre ti avvolgerà

il misterioso manto

del DIO AMORE

che per te

“si è fatto uomo”.

Sr. Maria Assunta Buratti

Pubblicato in: Uncategorized

Riflessioni su Madre Adorni

RIFLESSIONI SU MADRE ADORNI

in occasione del centenario della sua morte

Molte cose si diranno di te, cara Madre Adorni, in questo anno…. Saranno fatti documentati, detti con intelletto e sapienza.

Io invece voglio far parlare il mio cuore, con l’ammirazione e l’amore di figlia e di seguace.

Mi piace rivederti percorrere le antiche strade della città, dalla parte della “Parma nuova”; incrocciare i viottoli silenziosi e quasi deserti nelle prime ore del mattino, con un pezzo di pane e di polenta rimasti dal pasto precedente, per giungere per tempo in carcere, il vecchio maniero che racchiude “quelle belle creature” come tu le chiami, “costate un sì caro prezzo” al nostro Redentore Gesù. È il fuoco interiore dell’amore di Dio che ti spinge a dimenticare te stessa, la tua condizione di donna, sposata ad un uomo di Corte, amica della duchessa Luisa Maria.

Ma a te queste “COSE” non han toccato il cuore. Anzi, tu hai deposto con cura i tuoi abiti di gala e, vestita semplicemente, ti presenti come sorella, madre ed educatrice delle più “povere creature” di allora, per aiutarle a redimersi e tornare purificate ed onorate alla società. Non solo, ma ti premuri anche di addestrarle ad un lavoro che permetta loro, tornate in libertà, di provvedere alla propria sussistenza con dignità e sicurezza. “Qualcuno” ti derideva, ti diceva “folle”, “insensata”, nel metterti per una strada tanto umiliante e faticosa. Ma tu non hai avuto paura delle beffe e delle dicerie. Era troppo forte il fuoco dello Spirito che ti ardeva nel cuore, per poterlo spegnere con vane parole e futili timori. Piccola, grande Madre! E non ti sei accontentata di varcare le soglie del carcere severo, ma sei andata in cerca di altre pecorelle smarrite, hai salito le luride scale della prostituzione, del sifilocomio, di gente perduta, per ricondurla alla Casa del Padre, al suo perdono misericordioso, con la tua parola suadente e con il tuo grande cuore di apostola e madre. Io ti rivedo così, avvolta nel tuo velo di vedova, frettolosa, silenziosa, tutta assorta nel tuo Signore Crocifisso e Risorto, tutta protesa a rendere efficace “una così abbondante redenzione”. E nel tuo camminare silenziosa elevavi al Signore la tua preghiera quasi audace, ma confidente: “che anche la tua ombra fosse per tutti un richiamo alle vie del Signore”.

Piccola grande Madre, fa che la fiamma che ha illuminato la tua anima in quei giorni ormai lontani, non si spenga sul nostro cammino, ma si rinnovi e si diffonda per dar vita ad altre fiammelle che, dietro le tue orme, alimentate dalla forza del divino amore, vogliono percorrere le vie del mondo, cercando pecorelle smarrite da riportare all’ovile.

Ma tu dal cielo intercedi per noi, tue piccole figlie, e ottienici nuova forza e nuovo ardore per testimoniare a tutti l’amore di un Dio Crocifisso, lo splendore di Cristo Risorto, la gioia di sentirsi figli di Dio, eredi di un Regno eterno.

Suor M. Amabile Salvarini

(Articolo pubblicato nell’Opuscoletto del Centenario della Morte di Madre Adorni, N.2 giugno 1992)

Pubblicato in: Uncategorized

Preparazione alla venuta di Sorella Morte

Quando Tu mi dirai: “Eccomi, è l’Ora”

Io voglio accanto a me

La Madre Tua, la Madre mia: Maria,

che mi conduca per i sentieri bui di quell’Ora;

Comparire davanti a Te, Signore

a mani vuote e vane,

con piedi infangati di orgoglio,

da amarezze, da presunzioni, da tante cose vane.

Tu guarderai il Tuo piccolo “Nulla”

ed io ripeterò: “Grande Gesù”

e mi aprirai le braccia del Tuo Amore,

misericordia che ama e che perdona.

Ho niente da donarti, mio Signore,

solo vorrei cantare il “Grazie” grande

che ha percorso tutta la mia vita;

per le infinite grazie, per i Tuoi doni,

che immensamente Tu hai riversato in me.

E Ti domando di cantare sempre Questo mio inno

al Tuo amore infinito,

anche quando sarò nel Padre e nello Spirito

in quel giorno che non ha confini.

Sr. M. Placida Cesareo

Pubblicato in: Uncategorized

Madre Adorni e il Vangelo dell’Amore

La vocazione di Madre Anna Maria Adorni trova la sua sorgente nell’Amore, e di questo Amore fa una scelta di vita.

È attratta dall’Amore misericordioso di Colui che ha avuto compassione delle debolezze umane, e ha dato la vita perché ogni uomo possa uscire dalle tenebre e godere della sua luce. Dalle letture evangeliche rimane profondamente colpita dall’atteggiamento del Buon Pastore, che lascia le novantanove pecore al sicuro per andare in cerca di quella smarrita Rimane colpita dalla figura del padre del Figliol prodigo, che non si rassegna alla perdita del figlio, ma lo attende con ansia e angoscia, scrutando l’orizzonte nella speranza del suo ritorno; e per lui improvvisa la festa.

Questi brani evangelici incidono fortemente il suo animo, lo tormentono; prevale in lei la carica spirituale che la proietta verso la sua vocazione: gli altri! La preghiera rappresenta il punto di partenza del suo operare. È nel dialogo con Cristo che trova il coraggio di andar contro corrente, la forza e la crescita spirituale che culmina in una risposta piena e totale di forte generosità, per attuare il messaggio dell’Amore e per salvare ciò che era perduto.

Infatti, sperimentando e condividendo le ansie, l’angoscia, i disagi, le incomprensioni, le continue sofferenze del padre che “ricerca” il figliol prodigo, è in perfetta sintonia con la parabola del “dramma perduta”: ricerca tra i rifiuti della società, tra il falso perbenismo imperante, tutte quelle persone ritenute a torto inutili, scomode, volutamente tenute in una posizione di sfruttamento, di ignoranza, di emarginazione.

Il suo andare incessantemente alla ricerca di queste persone, la mette in contatto con una situazione molto critica del mondo giovanile, formato principalmente da ragazze prive di sostegno familiare, abbandonate a loro stesse, spesso o sempre alle prese con grosse difficoltà morali e materiali, che le portano a frequentare ambienti equivoci e persone che abusano della loro ingenuità, del particolare stato di bisogno.

Vi erano ragazze che avevano come unico torto l’essere orfane, o appartenere a famiglie disgregate, sbandate, che, non avendo ricevuto amore, sono esse stesse incapaci di amare. La sua esperienza di mamma le fa intuire il dramma profondo di queste giovani, lo condivide, e cerca con ogni mezzo di soccorrere, aiutare, confortare e soprattutto prevenire situazioni incresciose.

Si prodiga a favore delle carcerate, delle ricoverate nel “sifilicomio”, dove va per portare aiuti materiali, ma soprattutto per aiutare a raggiungere la “libertà morale”. Solo una profonda fede, accompagnata da un autentico sentimento d’amicizia, di affetto, di comprensione, di rivalutazione della persona, può promuoverla, favorirla.

Si prodiga con ogni mezzo per facilitare un totale reinserimento delle ex-carcerate nella società, sostenendole e aiutandole a superare con tenacia le inevitabili difficoltà, ancor oggi purtroppo insorgenti.

Il suo amore non ha confini: “Ebbi fame e mi deste da mangiare…, fui pellegrino e mi allogiaste…, carcerato e mi visitaste…”.

La sua opera assume particolare significato in quanto non si limita ad interventi superficiali, ma affronta il problema in tutte le sue componenti, cercando le cause e la radice dei mali, ma soprattutto attuando una valida opera di prevenzione.

Anna Maria Adorni ha centrato l’essenza dell’amore cristiano, che non è rivolto solo a Dio, ma esteso al prossimo. Lei stessa afferma: “Io non potrò mai persuadermi che ci possa essere una qualche perfezione interiore, se non c’è l’amore del prossimo, che non va mai disgiunto da quello di Dio”.

Questa è l’eredità che Madre Adorni ha lasciato alle sue Figlie spirituali, perché continuassero, nella Chiesa e nel mondo, ad essere espressione viva dell’Amore e della misericordia di Gesù, con la tenerezza del Buon Pastore, con la dolcezza e sensibilità dell’animo femminile.

Affida a Maria Immacolata, Madre dell’Amore, la sua comunità, perché da Lei impari ad incarnare la Parola nella quotidianità, per renderla visibile agli uomini di ogni tempo, che di Amore hanno un profondo bisogno.

 Sr. Maria Assunta Pedrinzani

  (Articolo pubblicato nell’Opuscoletto del Centenario della Morte di Madre Adorni, N.4  dicembre 1992)

Pubblicato in: Uncategorized

Capitolo Generale 2009

Dal 10 a 26 agosto 2009, nella sede della Casa Generalizia in via D. M. Villa – Parma, la nostra congregazione delle Ancelle dell’Immacolata di Parma ha tenuto il XV  Capitolo Generale.

L’apertura ebbe luogo il 10 agosto mattina con una  solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Parma, S. E. Mons. Enrico Solmi.

Si è riflettuto profondamente sul cammino spirituale e apostolico della nostra famiglia religiosa e costatato l’attualità del nostro carisma, donato dallo Spirito Santo alla nostra Madre, Anna Maria Adorni e a noi, sue figlie. Ci siamo riproposte  di viverlo intensamente e farlo conoscere in tutto il mondo, attraverso l’impegno quotidiano del servizio al prossimo.

La salvezza delle anime che fu il motto e l’obbiettivo che guidò l’agire di Madre Adorni continua a rimanere il cuore della nostra Famiglia Religiosa, illuminato dalla fede in Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza.

***

La nuova Direzione Generale eletto dal XVI Capitolo Generale:

Consigliere:

 1. Sr. M. Teresa Kressebuch
 2. Sr. M. Magdalena Barsan Bilibok
 3. Sr. M.  Eva Ivacson