Pubblicato in: Uncategorized

Ima kegyelmek kéréséért

 

Szerető Jó Úrunk, Szentháromság Istenünk,

dicsérjük szent Nevedet és hálásan köszönjük,

hogy kiválasztottad ANNA MÁRIA ADORNI Anyát

irgalmad eszközeként,

a sok erkölcsi és anyagi nyomoruság között;

alázatosan kérjük,

add meg nekünk, az ő közbenjárása által,

azokat a kegyelmeket,

amelyekért oly nagy bizalommal Hozzád fordulunk.

A mi Úrunk Jézus Krisztus által

és a Szeplőtelen Szűz Mária érdemein keresztül.

Ámen.

Pubblicità
Pubblicato in: Uncategorized

Rugăciune pentru a obţine haruri

 

Preasfântă Treime,

Te lăudăm şi-ţi mulţumim

 pentru că ai ales-o pe Maica ANNA MARIA ADORNI

 ca instrument de îndurare

 în mijlocul mizeriei morale si materiale a lumii,

 şi în mod umil te rugăm

 să ne dăruiesti, prin mijlocirea ei,

 harurile pe care noi cu atâta încredere iţi cerem.

 Cerem aceasta pentru meritele

 Mântuitorului nostru Isus Cristos

 si ale Mariei Neprihănite.

 AMIN!

 

Pubblicato in: Uncategorized

Prayer to obtain a grace

 

Most Holy Trinity,

we praise and thank You

for having chosen Mother Anna Maria Adorni,

to be an instrument of mercy

toward all kinds of physical and spiritual poverty in the world.

We humbly pray that you grant us,

through her intercession,

the grace that we so confidently implore…….

We ask this through Christ our Saviour

and through the Immaculate Virgin Mary.

Amen.

Pubblicato in: Uncategorized

Preghiera per ottenere grazie

 

Santissima Trinità,

 Ti lodiamo e Ti ringraziamo,

 per aver eletto

 MADRE ANNA MARIA ADORNI

 quale strumento di misericordia

 in mezzo alle miserie morali

 e materiali del mondo,

 e umilmente Ti preghiamo,

 di concederci, per sua intercessione,

 le grazie che con tanta fiducia

 noi domandiamo.

 Te lo chiediamo per i meriti

 di Cristo Redentore

 e di Maria Immacolata.

Amen.